Bestuur Suster Bertken

Manfred Weisz, voorzitter
Dick de Wildt, secretariaat, ledenadministratie
Leny Noordermeer, penningmeester, workshop muziek
Rick Dekker, algemeen bestuurslid, beheerder website
Ineke de Groot, algemeen bestuurslid, beheerder tentamenbank

E-mail ons hier: http: cwsusterbertken@gmail.com of via de contactpagina.

 

Studiecentrum OU Utrecht

Vondellaan 202
3521 GZ Utrecht
T      030-2511827
M     utrecht@ou.nl

Informatie over bereikbaarheid op deze site.
NB: uitsluitend betaald parkeren in de directe omgeving.

 

Binnenkort