Els Slots

25/9 Jaaropening en ALV met Els Slots

Op de jaaropening zal Els Slots ons meenemen op enkele van haar heel bijzondere reizen naar werelderfgoedobjecten en geeft ons een inkijk in de geheimen van ons werelderfgoed. Els maakt deel uit van een groep internationale deskundigen die zich tot doel hebben gesteld om alle (1092) werelderfgoederen te bezoeken én het proces omtrent de werelderfgoedlijst als objectieve buitenstaanders te beschouwen en te becommentariëren. Zij is van origine historica en heeft in 2016 haar bachelor Cultuurwetenschappen aan de OU gehaald.

In vervolg op de lezing wordt de traditionele jaarvergadering gehouden. De stukken daarvoor zijn rond 10 september van de site te downloaden. U ontvangt daarover terzijnertijd nog een mailbericht. Noteert u alvast deze datum in uw agenda.

Programma

18.30 Inloop
19.00 Aanvang lezing Els Slots
20.00 Korte pauze
20.15 Ledenvergadering
21.00 Borrel
21.30 Afsluiting

Agenda jaarvergadering

  1. Verslag en verantwoording afgelopen jaar (Manfred Weisz, zie Notulen ledenvergadering 28-09-2017 en bijlage jaarverslag 2017-2018)
  2. Financieel verslag afgelopen jaar (Rick Ohm, zie Balans 2017-2018 en W&V 2017-2018)
  3. Verslag kascommissie (Henk Boomgaard)
  4. Aftreden kascommissie (Manfred Weisz, dankwoord en herbenoemingsprocedure)
  5. Aftreden lid cateringcommissie en clubvoorzitter
  6. Décharge van het bestuur
  7. Voornemens voor het volgende jaar (Manfred)
  8. Begroting volgend jaar (Rick Ohm, zie begroting studiejaar 2018-2019)

Jaarstukken

En vergeet aub niet uw jaarcontributie van € 15 over te maken op rekening

NL46 INGB 0008031277 t.n.v. Suster Bertken

Om de administratie van uw betaling soepel te laten verlopen vragen we u vriendelijk bij de overmaking de naam te vermelden waaronder u bij Suster Bertken bekend bent, vooral als u betaalt via de rekening van uw bedrijf of van uw partner.