Beste leden van Suster Bertken,

In het vorige bericht is per abuis weggevallen hoe u zich kunt aanmelden en wat de kosten zijn, waarvoor excuses. Hieronder nogmaals het gehele bericht, inclusief corrigendum. U kunt dit bericht ook vinden op de site van Suster Bertken. 

---

Op 28 september aanstaande gaat het nieuwe verenigingsjaar van Suster Bertken van start. Zoals alle jaren combineren we dit met de jaarvergadering van Suster Bertken.

We starten de avond met een lezing van de Stichting Voorbereiding Herbouw Schip Domkerk, in de wandelgangen 'Dom Society' genaamd. Deze Stichting komt voort uit het initiatief van een groep van bevlogen Utrechters die zich ten doel heeft gesteld de Dom in ere te herstellen met behulp van oude bouwtechnieken. We krijgen deze avond een uiteenzetting van plannen, kansen en mogelijkheden. We zullen ook ter plekke op het Domplein gaan bekijken wat er allemaal te zien is van ‘het Schip’.

Voor meer informatie kijk op de website: www.herbouwdomkerk.nl .

Programma

18:30 Verzamelen bij de hoofdingang van het Academiegebouw
18:45
 Rondleiding Domplein door Peter Haars
19:15 Lezing over het project ‘Herbouw Schip Domkerk’ door Arie Noordermeer
19:45 gelegenheid tot stellen van vragen vanuit de zaal.
20:00 Pauze
20:15 Jaarvergadering
21:15 Borrel

Aanmelding

Bent u nieuwsgierig naar de DOM van de toekomst en wat de vereniging u het komend jaar allemaal te bieden heeft? Geef u dan snel op door een mailtje te sturen naar secretaris@susterbertken.nl. Vermeld daarbij s.v.p. of u een introducé wilt meenemen. Het bijwonen van de lezing kost, zoals gewoonlijk, € 5 voor leden en € 10 voor niet-leden. Wilt u het verschuldigde bedrag overmaken op rekeningnummer NL46 INGB 0008 0312 77 van Suster Bertken, o.v.v. de namen van de deelnemers en 'jaaropening 2017'. Het aantal plaatsen is beperkt en wij verwachten een grote opkomst. Daarom geldt de regel dat leden voorgaan voor introducés als de capaciteit van de zaal wordt overschreden.

Agenda jaarvergadering

 1. Verslag en verantwoording afgelopen jaar (Manfred, bijlagen Notulen algemene ledenvergadering 6-10-2016 en Jaarverslag 2016-2017)
 2. Financieel verslag afgelopen jaar (Leny, bijlagen W&V academisch jaar 2016-2017 en Balans academisch jaar 2016-2017)
 3. Verslag kascommissie (Henk)
 4. (Her)benoeming kascommissie
 5. Wijziging bestuur (Manfred, dankwoord aftredend lid, bijlage Bestuurswisseling algemene ledenvergadering)
 6. Décharge van het bestuur
 7. Voornemens voor het volgende jaar (Manfred)
 8. Begroting volgende jaar (Rick Ohm, bijlage Begroting academisch jaar 2017-2018)
 9. Toast aftredend bestuurslid en nieuwe bestuursleden

Jaarstukken

 1. Programma en Agenda ALV
 2. Notulen algemene ledenvergadering 6-10-2016
 3. Jaarverslag 2016-2017
 4. W&V academisch jaar 2016-2017
 5. Balans academisch jaar 2016-2017
 6. Bestuurswisseling 2017-2018
 7. Begroting academisch jaar 2017-2018

Toegankelijkheid

De entree voor het academiegebouw is gelegen op het Domplein 29, 3512 JE Utrecht. In verband met de excursie verzamelen we voor de ingang van het gebouw. De lezingen en de jaarvergadering zullen worden gehouden in het gebouw, Kanunniken zaal. Rolstoelgebruikers kunnen het gebouw binnen via het Academiegebouw, Domplein 29. Er is een kleine lift beschikbaar, die helaas niet geschikt is voor brede elektrische rolstoelen.

Wij verheugen ons erop u allen op 28 september aanstaande te zien.

Met vriendelijke groet,
mede namens het bestuur,

Manfred Weisz

---