Beste leden van Suster Bertken,

Recentelijk kondigde de OU ons Lustrum Symposium aan op haar site en middels een bericht aan alle CW studenten. Het Symposium wordt gesubsidieerd door de OU en moet dus toegankelijk zijn voor alle studenten van de OU. Bovendien zijn er punten voor CW-debat te verdienen. Er zijn inmiddels veel aanmeldingen van niet- (of aspirant) Suster Bertken leden. Natuurlijk willen wij graag veel Suster Bertken leden zien op ons Symposium, dus als u zich nog niet heeft aangemeld, aarzel niet te lang, want het aantal plaatsen is beperkt. 

Met vriendelijke groet, 

Namens de Suster
Rick Dekker

---
Lustrum symposium

We leven in het 4e lustrumjaar van Suster Bertken: 20 jaar geleden werd onze vereniging opgericht. Om dit heugelijke feit te onderstrepen organiseert de Suster op 25 november een symposium met de titel:

Utrecht: een bron van nieuwe kunst in de 20ste eeuw

Van der Leck tot Bruna.

Een belangrijke Nederlandse bijdrage aan de moderne kunst van de 20e eeuw is geleverd door De Stijl, de groep die zorgde voor grote vernieuwingen waarvan de invloed nog steeds merkbaar is. Het karakter van de Stijl is voorbeeldstellend geworden voor veel kunstenaars, architecten en vormgevers. Het vormde een brug tussen schilderkunst, architectuur, vormgeving, architectuur en de samenleving.

Op 25 november 2017 viert de studievereniging Suster Bertken haar vierde lustrum met een symposium over de belangrijke rol die (Utrechtse) kunstenaars hebben gespeeld in deze ontwikkeling. In de ochtend hebben we lezingen van vooraanstaande kunsthistorici en na de lunch zijn er verschillende activiteiten waaraan u kunt deelnemen om meer inzicht te verkrijgen in De Stijl en de daaruit voortvloeiende ontwikkelingen in de 20e eeuw voor Utrecht. Het programma is bijgevoegd.

In de middag is er een gevarieerd programma waarin gekozen kan worden voor een bezoek aan het ​Rietveldhuis​ ​en​ ​modelwoning​, een stadswandeling en bezoek aan het ​Centraal​ ​Museum, of een Rietveld fietstocht door Utrecht Zuid. Voor het complete programma klik op de link hieronder.

Programma Lustrum Symposium de stijl

U kunt zich aanmelden door een mail te sturen naar cwsusterbertken@gmail.com.
NB. U kunt maar aan twee activiteiten deelnemen, dus vermeld alstublieft welke twee activiteiten uw voorkeur hebben. 

De kosten voor deelname zijn 32,50 euro voor leden en 37,50 voor niet-leden. Het bedrag kunt u overmaken naar rekeningnummer NL46 INGB 0008 0312 77 ten name van Suster Bertken, o.v.v. uw naam en 'Lustrum Symposium'.

Lees dit bericht op de website van Suster Bertken

---