---

Beste leden van Suster Bertken,

Inmiddels hebben zich ruim 80 deelnemers ingeschreven voor het symposium over de Stijl op 25 november 2017. Er kan nog een enkeling bij. Wees dus snel, als je voornemens bent deel te nemen. Naar verwachting sluiten we dit weekend de inschrijving. Daarna kunnen belangstellenden zich nog slechts aanmelden voor een wachtlijst. Mochten er deelnemers uitvallen, dan zullen we contact opnemen.

Namens het bestuur van de Suster,
Dick de Wildt en Ineke de Groot"

---

 

We leven in het 4e lustrumjaar van Suster Bertken: 20 jaar geleden werd onze vereniging opgericht. Om dit heugelijke feit te onderstrepen organiseert de Suster op 25 november een symposium met de titel:

Utrecht: een bron van nieuwe kunst in de 20ste eeuw

Van der Leck tot Bruna.

Een belangrijke Nederlandse bijdrage aan de moderne kunst van de 20e eeuw is geleverd door De Stijl, de groep die zorgde voor grote vernieuwingen waarvan de invloed nog steeds merkbaar is. Het karakter van de Stijl is voorbeeldstellend geworden voor veel kunstenaars, architecten en vormgevers. Het vormde een brug tussen schilderkunst, architectuur, vormgeving, architectuur en de samenleving.

Op 25 november 2017 viert de studievereniging Suster Bertken haar vierde lustrum met een symposium over de belangrijke rol die (Utrechtse) kunstenaars hebben gespeeld in deze ontwikkeling. In de ochtend hebben we lezingen van vooraanstaande kunsthistorici en na de lunch zijn er verschillende activiteiten waaraan u kunt deelnemen om meer inzicht te verkrijgen in De Stijl en de daaruit voortvloeiende ontwikkelingen in de 20e eeuw voor Utrecht. Het programma is bijgevoegd.

In de middag is er een gevarieerd programma waarin gekozen kan worden voor een bezoek aan het ​Rietveldhuis​ ​en​ ​modelwoning​, een stadswandeling en bezoek aan het ​Centraal​ ​Museum, of een Rietveld fietstocht door Utrecht Zuid. Voor het complete programma klik op de knop hieronder.

Programma Lustrum Symposium de stijl

U kunt zich aanmelden door een mail te sturen naar cwsusterbertken@gmail.com.
NB. U kunt maar aan één activiteit deelnemen, dus vermeld alstublieft uw eerste twee voorkeuren. 

De kosten voor deelname zijn 32,50 euro voor leden en 37,50 voor niet-leden. Het bedrag kunt u overmaken naar rekeningnummer NL46 INGB 0008 0312 77 ten name van Suster Bertken, o.v.v. uw naam en 'Lustrum Symposium'.

---