Verslag bespreking Levinas

Verslag bespreking Levinas

Op 29 november hebben we gediscussieerd over het boek “Levinas” (kopstukken Filosofie) van Joachim Duyndam en Marcel Poorthuis. In de laatste zin van het voorwoord schrijven de auteurs over Levinas: “Steeds opnieuw zijn en worden wij getroffen, niet alleen door de...
Film- en Opera: Jevgeni Onegin, de roman in verzen van Poesjkin

Film- en Opera: Jevgeni Onegin, de roman in verzen van Poesjkin

Op 14 februari en 28 februari organiseren Joke Zagt en Kees van Putten bijeenkomsten van een gezamenlijk film- operaproject over Jevgeni Onegin, de roman in verzen van Poesjkin. De eerste bijeenkomst gaat over het boek en de verfilming ervan door Martha Fiennes, de tweede over de Opera van Tsjaikovski. Er zijn nog maar enkele plaatsen beschikbaar.

Oprichting Club Cultuurgeschiedenis

Oprichting Club Cultuurgeschiedenis

Deze nieuwe club beoogt het bestaande palet van de studieclubs – Club Actuele Kunst, Filmclub, Filosofieclub, Literatuurclub, Operaclub en Poëzieclub – met specifieke activiteiten op het gebied van (cultuur)geschiedenis aan te vullen.