Event Details


We bespreken “De vrolijke wetenschap” van Friedrich Nietzsche. Van dit boek verscheen vorig jaar een nieuwe vertaling. De uitgever schreef in de prospectus:

De vrolijke wetenschap (1882) is het sleutelwerk in het oeuvre van Friedrich Nietzsche, waarin hij zich manifesteert als psycholoog, cultuurcriticus, dichter en wijsgeer ineen. Door Nietzsche zelf omschreven als een van zijn meest persoonlijke werken, geldt De vrolijke wetenschap als sluitstuk van zijn jaren als ‘vrije geest’ en luidt het de overgang in naar zijn latere werk. De ‘gaya scienza’ handelt over nog altijd actuele thema’s als het troebele onderscheid tussen kunst en wetenschap, de grenzen van onze waarheidsliefde en ‘het geloof in het doel van het bestaan’. Aforisme na aforisme analyseert Nietzsche alledaagse illusies op even diepzinnige als toegankelijke wijze – soms in niet meer dan één zin. De vrolijke wetenschap bevat vrijwel al Nietzsches grondgedachten: de eeuwige wederkeer, amor fati, het probleem van het nihilisme en uiteraard de dood van God. Daarmee is dit boek bij uitstek geschikt als kennismaking met het gedachtegoed van de ‘filosoof met de hamer’. Deze fraaie nieuwe vertaling van Hans Driessen laat ons Nietzsche van zijn beste kant zien: prikkelend, diepzinnig, helder en wonderbaarlijk evenwichtig. Ard Posthuma nam de gedichten voor zijn rekening en Paul van Tongeren verzorgde het nawoord.

In de Volkskrant verscheen een bespreking door Martine Prange en zij schreef: ‘Leg die mobiele telefoon weg, klap die laptop dicht en pak dit boek op, voor een dosis vrolijke, humorvolle, speelse doch ernstige filosofie als otium en bellum [vrijetijdsbesteding en oorlog]. ‘

Iedereen is altijd welkom, ook als je het boek niet (helemaal) hebt gelezen. Inlichtingen: Willem van Maren 033-2778813, maren008@planet.nl