Event Details


Let op: Aub aanmelden via een mail naar cwsusterbertken@gmail.com

Dus niet via het studiecentrum

Vorig jaar heeft Maarten van Buuren een toelichting gegeven op zijn boek Spinoza: vijf wegen naar de vrijheid. In de komende lezing op 9 mei zal Maarten van Buuren zich concentreren op de hoofdzaken zoals neergelegd in zijn onlangs uitgegeven boek De essentie van Spinoza. Spinoza begrijpen is niet zo heel moeilijk. Tenminste, niet als je dít boek hebt gelezen. Maarten van Buuren legt hierin op begrijpelijke wijze uit waarom Baruch de Spinoza niet alleen Nederlands belangrijkste denker is geweest, maar waarom hij ook wereldwijd tot de toppers wordt gerekend.

In de lezing komen vier punten aan de orde die hij uitgebreider behandeld in zijn recente boek. Dat zijn achtereenvolgens:

  1. de schijnbare tegenstelling tussen noodzaak en vrijheid,
  2. de tegenstelling tussen zogenaamde ‘denkdingen’ en ‘werkelijke dingen’,
  3. het ontstaan van de samenleving,
  4. de vraag: Wat is kennis? Toegespitst op het belang van de intuïtie.

Maarten van Buuren hoopt na de lezing over deze punten met u in discussie te gaan. Het wordt een heel mooie avond. Zet de datum alvast in uw agenda.

Entree: € 5,- voor leden, € 7,- voor niet-leden. Graag gepast betalen.
Aanmelden via een mail naar cwsusterbertken@gmail.com