Event Details


Onderzoek van Deel 2: “Verbreding van de waarheidsvraag naar het verstaan in de geesteswetenschappen” van het boek “WAARHEID EN METHODE.

Hoofdlijnen van een filosofische hermeneutiek” van Hans-Georg Gadamer.