Event Details


Wordt Charles Darwin voor Engeland wat Laurens Janszoon Coster is voor Nederland?

Eeuwenlang geloofde Nederland dat Laurens Jansz. Coster de boekdrukkunst had uitgevonden. Zijn stad Haarlem eerde hem met een zes meter hoog standbeeld op de Grote Markt. Later bleek dat in werkelijkheid de Duitser Gutenberg de boekdrukkunst heeft uitgevonden. Gaat het straks ook zo met Darwin?

Hij zou de scheppingsleer hebben vervangen door de evolutieleer, maar in werkelijkheid deden anderen dat. Hij zou het idee ‘natural selection’ hebben bedacht, maar in werkelijkheid bedacht iemand anders dat. Zal Engeland Darwin’s prominente graf in Westminster Abbey handhaven, zoals Haarlem het standbeeld handhaaft van iemand die de boekdrukkunst niet uitvond?

Zie ook de site over het boek: Verlichting of Darwinisme

Programma

18.30 zaal open
19.00 – 20.00 lezing Ton Munnich
20.00 – 20.15 pauze
20.15 – 21.00 vragen / discussie
21.00 – 21.30 borrel
21.30 einde

Aanmelden

U kunt zich opgeven door €5 (€7,50 voor niet leden en introducés) over te maken op bankrekening NL46 INGB 0008 0312 77 ten name van Suster Bertken, o.v.v. verlichting of darwinisme.

Ton Munnich (1955) is historicus. Hij begon zijn studie in 1973 en voltooide die in 1981. Hij werkte voor een krant, voor een ziekenhuis en voor een gemeentelijke afdeling Monumentenzorg. Intussen bleef hij betrokken bij het vak wetenschapsgeschie-denis. Die veertig jaren fascinatie voor zijn vak hebben geleid tot dit boek.

Binnenkort

Recente berichten

Nóg meer nieuws