De essentie van Spinoza

Prof dr Maarten van Buuren – Moderne Letterkunde

Prof dr Maarten van Buuren legt op begrijpelijke wijze uit waarom Baruch de Spinoza niet alleen Nederlands belangrijkste denker is geweest, maar waarom hij ook wereldwijd tot de toppers wordt gerekend.

In zijn lezing van 9 mei 2017 komen vier punten aan de orde die hij uitgebreider behandelt in zijn recente boek. Dat zijn achtereenvolgens:

  • de schijnbare tegenstelling tussen noodzaak en vrijheid,
  • de tegenstelling tussen zogenaamde ‘denkdingen’ en ‘werkelijke dingen’,
  • het ontstaan van de samenleving,
  • de vraag: Wat is kennis? Toegespitst op het belang van de intuïtie.