Zoals in de vorige nieuwsbrief aangekondigd komen we op 8 januari bijeen in het studiecentrum om elkaar een goed nieuw jaar te wensen en te genieten van de cellomuziek van Anne Knappstein. Vanzelfsprekend zorgen we ook weer voor een lekkere maaltijd.

We hopen dat we met velen zullen zijn. Vergeet niet u aan te melden! U kunt zich opgeven tot uiterlijk 3 januari door € 10 over te maken op bankrekening NL46 INGB 0008 0312 77 ten name van Suster Bertken, o.v.v. Nieuwjaarsreceptie.
De inloop is vanaf 17.30 uur. Om 18.00 uur start het programma. Graag tot dan!

Binnenkort

Recente berichten

Nóg meer nieuws