Filosofieclub

van Suster Bertken

Over de filosofieclub

De deelnemers aan de filosofieclub kiezen voor elke bijeenkomst een te bespreken filosofisch werk. Maar belangstellenden zijn altijd welkom, ook als ze de boeken niet (helemaal) hebben gelezen. Hieronder onze agenda en wat we zoal gedaan hebben.

Meld je aan bij Willem van Maren
T: 033-2778813,
E: maren008@planet.nl

Laatste nieuws

Verslag Heidegger en zijn tijd van Rüdiger Safranski

Op 15 juni 2017 hebben we het boek “Heidegger en zijn tijd” van Rüdiger Safranski besproken. Allereerst kwam het werk als boek ter sprake. We waren unaniem van oordeel dat Safranski een grote prestatie heeft geleverd. Het boek is helder van taal en heeft een...

read more

Verslag bespreking Utopia van Thomas More

Op 9 maart 2017 hebben we het boek “Utopia” van Thomas More besproken. Dit werk heeft de afgelopen tijd volop in de belangstelling gestaan, ook bij Suster Bertken. In 2016 hebben we twee lezingen gehad en dit jaar ook een excursie naar de grote Thomas More...

read more

Verslag bespreking Waarheid en methode van Gadamer

Filosofieclub - Verslag van de bijeenkomst op 8 december 2016. In december 2016 bespraken we deel 2 “Verbreding van de waarheidsvraag naar het verstaan in de geesteswetenschappen” van het boek “WAARHEID EN METHODE. Hoofdlijnen van een filosofische hermeneutiek” van...

read more

Verslag boekbespreking Spinoza, Vijf wegen naar de vrijheid

In september bespraken we het boek “Spinoza. Vijf wegen naar de vrijheid” van Maarten van Buuren. Het is een mooi geschreven boek dat de gedachten van Spinoza behandelt en ook vergelijkt met die van zijn tijdgenoten en voorgangers. Met name de overeenkomsten en...

read more

Interessante video’s