Op de aankomende algemene ledenvergadering eind september/begin oktober 2019 treden drie van de zes bestuursleden af. Het bestuur is daarom op zoek naar nieuwe enthousiaste bestuursleden.

Naast de bekende rollen als voorzitter, penningmeester en secretaris vertegenwoordigen de bestuursleden de verschillende aandachtsvelden van de cultuurwetenschappen. In die hoedanigheid dragen ze bij aan het organiseren van lezingen, excursies en symposia. Bijzonder aandachtsveld in het bestuur is de redactie van de nieuwsbrief en de website. Ook vertegenwoordigen de bestuursleden de vereniging bij andere organisaties, zoals de Open Universiteit, alumnivereniging en andere studentenverenigingen van de studierichting cultuurwetenschappen.

Na het aantreden van de nieuwe bestuursleden worden de rollen en aandachtsvelden onderling (her)verdeeld.
Het bestuur vergadert gemiddeld één keer per maand op een avond in de omgeving van Utrecht. Het is een onbezoldigde functie, maar reiskosten worden vergoed.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met de voorzitter Manfred Weisz (06 267 48 068) of met de secretaris Dick de Wildt (06 818 22 801).

Aanmelden kan door een mail met naam, mail en telefoonnummer en motivatie te sturen naar: secretaris@susterbertken.nl