Service uitsluitend voor leden van Suster Bertken!

In aanvulling op wat de OU aan oefententamens biedt, kunt u via onze tentamenbank voor een aantal modules 2 à 3 digitale exemplaren aanvragen. Hiervoor kunt u een verzoek met vermelding van de modulecode sturen naar Ineke de Groot  (inekedegroot@kpnmail.nl).

Om onze tentamenbank actueel te houden, zijn wij afhankelijk van het toezenden van recente versies door de studenten zelf. Wij verzoeken u dan ook (wanneer mogelijk) ons een exemplaar en het daarbij behorende antwoordmodel (als pdf) van het door u afgelegde tentamen te sturen naar Ineke de Groot (inekedegroot@kpnmail.nl).

Onze tentamenbank zal in de toekomst minder actueel worden door:

  • het overgaan van de SYS-tentamenvorm in een computergebaseerde: CBI (individueel) en CBG (groepsgewijs). Dit betekent dat de student geen papieren versie van het afgelegde tentamen meer mee kan nemen.
  • het feit dat van bepaalde cursussen de tentamenopgaven geheim zijn.
  • het vernieuwen van cursussen.