Bestuur Suster Bertken

Manfred Weisz, voorzitter
Dick de Wildt, secretariaat, ledenadministratie
Rick Ohm, penningmeester
Rick Dekker, algemeen bestuurslid, beheerder website
Ineke de Groot, algemeen bestuurslid, beheerder tentamenbank
Coba Fokkema, algemeen bestuurdlid

E-mail secretaris@susterbertken.nl

Studiecentrum OU Utrecht

Vondellaan 202
3521 GZ Utrecht
T      030-2511827
M     utrecht@ou.nl

Informatie over bereikbaarheid op deze site.
NB: uitsluitend betaald parkeren in de directe omgeving.