Ateliers

De Suster heeft in de afgelopen twee studiejaren een proef genomen met het Atelier Letterkunde, speciaal bedoeld voor leden die ingeschreven waren voor de module Inleiding Letterkunde. Dat was een plaats om studiemaatjes te leren kennen, (leer)ervaringen uit te wisselen en de cursustheorie te spiegelen aan praktijkvoorbeelden. Er was voorzien om ook voor de andere inleidende modules ateliers te gaan organiseren. Maar omdat inmiddels bij alle inleidende modules een pluspakket hoort dreigt de toegevoegde waarde daarvan te gaan verdampen. Daarom is de Suster in het tweede semester van studiejaar 2015-2016 een Cultuurwetenschappelijk Atelier  (CWA) begonnen.

De inwendige mens

Ter bevordering van de gezelligheid en ter verhoging van de sfeer verzorgt onze actieve cateringgroep tijdens onze lezingen drankjes en hapjes. Ook bij onze andere activiteiten letten we op de zorg voor de inwendige mens.

Excursies

Wij openen en sluiten het studiejaar in de regel met excursies. Ook die staan zoveel als mogelijk  in het teken van de cultuurwetenschappelijke actualiteit. En ongeveer iedere twee maanden organiseren we ook nog een excursie.

Reis

Wij streven naar het organiseren van één reis per studiejaar, gedurende een uit zijn kracht gegroeid weekend.  En onze fietsclub organiseert ieder jaar een culturele fietstocht van enkele dagen.

Workshop muziek

Er is een tijd geweest dat ook muziek deel uitmaakte van het curriculum van de studie Cultuurwetenschappen aan de OU. Helaas, die tijd is voorbij, op een enkele cursus in de vrije ruimte na. Dat is vooral jammer voor díe mensen die het gebrek aan basiskennis van de (klassieke) muziek als een gemis ervaren. Daarom wil Suster Bertken een workshop organiseren voor leden met geen of weinig kennis van (klassieke) muziek. Deze workshop heeft de vorm van een cursus-zonder-docent. Er wordt gebruik gemaakt van een boek met cd’s met luistervoorbeelden, en de deelnemers bereiden thuis een afgesproken deel voor en bespreken dit tijdens de bijeenkomst. We beluisteren de bijbehorende muziekfragmenten en zo mogelijk ook die uit de platenkast van de deelnemers zelf.