Over de Suster

Suster Bertken is de Utrechtse vereniging van studenten Algemene Cultuurwetenschappen aan de Open Universiteit (OU). Wij zijn niet alleen een studentenvereniging, maar ook een studievereniging. Met onze activiteiten willen wij de studie van onze leden verdiepen, verbreden en verrijken. Wij houden van een ontspannen en informele sfeer en een goede catering bij onze activiteiten. Lid worden?

Suster Bertken is bij haar activiteiten inhoudelijk complementair aan het curriculum Algemene Cultuurwetenschappen van de OU. Ons bestuur streeft bij de invulling van haar activiteiten naar een academisch niveau en naar een activiteitenprogramma dat voor aankomende studenten, studerenden en voormalige studenten in gelijke mate aantrekkelijk is.

Onze activiteiten sluiten aan bij de cultuurwetenschappelijke actualiteit. We willen op die manier zoveel mogelijk aankomende studenten aantrekken. We streven ernaar om in ons programma alle vier de disciplines van het curriculum – cultuurgeschiedenis, kunstgeschiedenis, letterkunde en filosofie – in gelijke mate aan bod te laten komen.

Om aan die ambitie invulling te geven, organiseert Suster Bertken onder andere excursies, lezingen, symposia, reizen en ledenvergaderingen.

 

Het leven van Suster Bertken

Weinig is bekend over het leven van Berta Jacobs – niet veel meer dan haar bijnaam: Suster Bertken. In 1426 of 1427 werd de onwettige dochter van Jacob van Lichtenberg, proost van het kapittel van de Utrechtse Sint-Pieterskerk en later vicaris-generaal, geboren. In 1457 liet Suster Bertken zich insluiten in een cel in de Buurkerk. De kluis, die ze zelf had laten bouwen en bekostigd, zal niet groter geweest zijn dan 3,75 bij 4 meter (Ferguson, 1988, p. 455). Maar liefst 57 jaar bracht ze er door. Al tijdens haar leven maakte de insluiting haar beroemd: toen ze stierf liet de deken van het domkapittel de klokken tweemaal voor haar luiden, wat men gewoonlijk alleen deed voor belangrijke geestelijken. Uit rekeningen blijkt dat vele mensen Bertkens begrafenis in haar eigen kluis hebben bijgewoond; zes kerkwachters kregen een extra beloning voor het bewaken van de orde tijdens haar ter aarde bestelling. Haar graf is nooit meer teruggevonden, men situeert het nu onder het huidige pand op Choorstraat 25. 

Bron: Koninklijke Bibliotheek, Den Haag